Klasik müzik, hem litürjik (dini) hem de laik müziğin de dahil olduğu Batı kültürünün geleneklerine dayanan veya kökten sanat müziğidir. 1750'ten 1820'e (Klasik dönem) kadar olan döneme atıfta bulunmak için daha kesin bir terim kullanılırken, bu makale 6. Yüzyıldan günümüze kadar olan zamanın, Klasik döneme ve çeşitli zamanlara kadar uzanan geniş bir zaman dilimi ile ilgilidir. diğer dönemler. Bu geleneğin merkezi normları, ortak uygulama dönemi olarak bilinen 1550 ve 1900 arasında kodlandı. Avrupa sanat müziği, 11. Yüzyıldan beri kullanımda olan personel notasyonu sistemiyle Avrupa dışındaki birçok klasik ve bazı popüler müzikal formlardan büyük ölçüde ayrılmaktadır. [2] [alıntıda değil] Katolik rahipler, modernin ilk biçimlerini geliştirdiler Dünya çapında Kilise boyunca ayinleri standartlaştırmak için Avrupa müzik notasyonu. Batılı personel notasyonu, besteciler tarafından bir müzik parçası için perdeyi (melodileri, bas çizgileri ve akorları oluşturan), tempo, metre ve ritimleri göstermek için kullanılır.

Ürün yok Seçiminizi eşleşen bulundu.